Elisabeth Iren Arctander Erikstad

Norge har stor manko på fagarbeidere, særlig innen oppvekst og helse. Det er intet unntak her i Gildeskål. I 2035 er det estimert at Norge mangler 90.000 fagarbeidere, så vi må starte jobben nå for å få ungdom til å velge yrkesfag. Mange påstår at de som velger yrkesfag er de som ikke mestrer teori, dette er tull. Det er store mengder med teori også på yrkesfag, som igjen tas med ut i praksis. Vi må slutte å snakke ned yrkesfagene og heller komme med alt det positive. Som faglært er du med og bygger landet, enten du er med og former barna når de er små. Eller du er der når livet går mot slutten og gjør slik at livets siste fase blir verdig. DU ER VIKTIG! Vi trenger akkurat DEG!

På ungdomstrinnet har elevene et fag som heter utdanningsvalg. Dette er et fag som skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger. Elevene skal gjennom faget skaffe seg kunnskap om muligheter og krav i utdanningssystemet og i arbeidslivet. I dette faget har elevene mulighet for å utforske utdanningsmuligheter og arbeidslivet. Noen av målene for opplæringen er at elevene skal kunne utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til. Elevene skal også kunne tolke stillingsannonser, skrive CV og jobbsøknad og tilegne seg hvordan man gjør et godt jobbintervju. Elevene besøker videregående skoler i nærområdet og deltar på yrkesmesser. Et godt grunnlag for valg av yrkesretning med andre ord.

Hva må til for at flere skal velge yrkesfag? Opplæringsloven har for første gang på 25 år blitt fornyet og Arbeiderpartiet har nå fått gjennomslag for en rekke historiske rettighetsutvidelser: Den gir alle rett til videregående opplæring til den enkelte har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse, rett til å bytte utdanningsprogram hvis de ombestemmer seg og mulighet til å ta flere fagbrev. Dette gir flere muligheten for å kunne velge feil og starte løpet på nytt slik at de kan fullføre videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse.

I Nordland har fylkestinget vedtatt å innføre en læreplassgaranti for elever i videregående opplæring. Denne garantien vil gradvis innfases slik at den omfatter alle lærefagene og man skal i mellomtiden jobbe for at alle – uansett garanti - skal få læreplass. Arbeiderpartiet ønsker å styrke lærlingeordningen med en landsdekkende læreplassgaranti. Høyreregjeringen foreslo å svekke lærlingeordningen ved å legge opp til at flere skal ta fagbrev på skole, ikke i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet mener respekt for yrkesfag bygges gjennom politisk handling, ved å styrke praktisk læring i skolen, utstyr og kvalitet i yrkesfagopplæringen, en læreplassgaranti som lar ungdom fullføre utdanningen sin og en storopprydning i arbeidslivet lærlinger og nyutdanna fagarbeidere skal ut i. Høyreregjeringen holdte festtaler om respekt for yrkesfag, men latterliggjorde praktisk læring i skolen, nedprioriterer yrkesfagene, vil svekke lærlingeordningen og svekket innsatsen mot innleie, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i arbeidslivet.

Arbeiderpartiet gjennomfører en yrkesfagmilliard i denne regjeringsperioden for at eleven skal få lære med relevant og oppdatert utstyr, få bedre oppfølging og innføre læreplassgaranti. Høyreregjeringen ga kun småbeløp til yrkesfagene, det var en tafatt holdning til fag- og yrkesopplæringen .

Gildeskål Arbeiderparti ønsker å fokusere på å rekruttere fra både yrkesfag og høyere utdanning for å få flere til å jobbe blant annet innen helse og oppvekst. Vi ønsker å ta opp kommunens rekrutteringsplan i 2024 og ta inn yrkesfag i denne.  Vi ønsker også å innføre et lærlingeløfte: Gildeskål Kommune skal alltid ha 8 lærlinger i egen regi. Her viser brøyter Gildeskål Arbeiderparti vei for flere lærlinger i Gildeskål.  En god start her er å utlyse læreplasser slik at elever får med seg at kommunen leter etter lærlinger.