Leserinnlegg av Jim Andersen

Bak det ligger det en tanke om at vi som kommunepolitikere skal legge til rette for at folk skal bo og finne trivselen på den plassen de bor på.

Det har fra forskjellige hold blitt sagt at den sterke kretsinndelingen vi har i Meløy kommune er et problem. Vi mener det motsatte, vi mener at sterke kretser er bra. Kretsene og samfunnet i dem har vist at den styrken som ligger i dem gir gode bånd mellom de innbyggerne som bor der. Vi ser at grendelag og bygd jobber for at nettopp deres plass skal være en god plass å bo og vokse opp på. Det er svært viktig at barn og unge ser det unike i nettopp sin plass, og bygger gode relasjoner sånn at de kanskje etter endt utdannelse vil komme tilbake til sin krets og Meløy kommune.

Derfor mener vi at nærhet til barnehage, skole og helsetilbud er svært viktig for at vi i Meløy kommune skal kunne klare å beholde den befolkningen vi har i dag og kanskje styrke den over tid.

Det er helt på det rene at fjerner man nærbarnehagen, fjerner man nærskolen, fjerner man nærpolitiet eller fjerner nærlegetjenesten, så er det små/store drypp som gjør at den enkelte krets mister noe av grunnlaget, tryggheten og grunnen for å bo nettopp der.

Et veldig godt eksempel på hvor viktig en nærskole er for samfunnet, var når flertallet i dagens kommunestyre valgte å legge ned Neverdal skole, da aksepterte ikke denne kretsen dette, de viste veldig godt at tar du skolen så tar du hjertet i kretsen. De bygde sin egen skole, Enspire.

Det er ikke sånn at det oppfordres om at til alle kretser skal jobbe for å privatisere offentlige tjenester, men dette er et tydelig eksempel på at man skal tenke seg godt om og ha etterrettelige vurderinger før man tar slike dramatiske valg som å legge ned en skole.

Vi i Meløy Senterparti lover at du som velger skal kjenne igjen vårt verdigrunnlag i de valg vi tar i den neste kommunestyre perioden vi går inn i.

Nærhet er vårt verdigrunnlag.

Jim Helge Andersen

Ordførerkandidat

Meløy Senterparti