Nordlandsmuseet

Nordlandsmuseet planlegger et nyskapende museum knyttet til troshistorie, både i førkristen og kristen tid, der tro, religion, hverdag og fest ses på som en helhet, der alt henger sammen med alt. Tanken er at utstillinga skal inspirere til undring og refleksjon, og mer kunnskap, både om fortida og livet i dag.

På møtet 7. november vil det bli informert om arbeidet med prosjektet Gildeskål kirkested:

Hva skjer fra kommunens og Nordlandsmuseets side?

Prosjektleder for Fyrtårn Gildeskål kirkested, Elisabeth Dreyer, og Nordlandsmuseets prosjektleder for museumssatsingen, Audun Torsteinsen, vil fortelle om arbeidet og visjonene akkurat nå.

Kommuneplanlegger Hedvig P. Holm vil presentere den nye høringsplanen om kirkestedet, med høringsfrist 11. november, og det alternativet som kommunen går inn for. Det nye bygget skal inneholde museum, kafé, seminarrom og hotell. Hvor bygget skal stå, og hvordan det skal se ut, er ikke bestemt ennå. Kanskje har folk i Gildeskål noen gode ideer om hvordan dette bygget, og kirkestedet, skal bli en magnet både for turister og folk i Gildeskål?

På møtet blir det anledning til å bringe ideene på banen.

Rådgiver for kirkemusikk og kultur i Sør-Hålogaland bispedømme, Ragnhild Strauman, vil si noe om mulig kirkelig bruk av kirkestedet i framtida, med tanke på kultur, seminarer og pilegrimer. De siste tiårene har pilegrimsreiser blitt en økende trend, og Gildeskål er et av fire nøkkelsteder i den nye pilegrimsruta kirka og andre medspillere er i ferd med å utvikle, fra Trondenes til Nidaros.

Hvilke ideer har folk i Gildeskål?Etter innleggene med informasjon legges det opp til idemyldring rundt bordene og

presentasjon av ideer som klekkes ut. Kanskje ligger det noen helt nydelige idèer der, som ikke er kommet fram ennå, som kan løftes fram på møtet!

Alt av innspill tas vare på, også det som det kanskje ikke blir tid til å presentere muntlig.

Kanskje kan noe av det som kommer fram, bli realisert? Kvelden vil selvsagt bli beriket av musikalske innslag og noe å bite i.

Brukte over én million på rapport: – Stiller store spørsmålstegn ved om den kan brukes