I høst arrangeres kurs i depresjonsmestring i Meløy, der kan du lære teknikker for å forebygge depresjon.

Det er Frisklivssentralen og Psykisk helse som nå går sammen om kurset som skal lære folk som føler seg nedstemte eller har lett depresjon gode mestringsteknikker. Berit Braseth og Elisabeth Evjent har begge tatt instruktørutdanning i kurset, som skal gå over ti kvelder med oppstart i uke 44. Kurset avholdes på rådhuset på Ørnes.

Tankens kraft

- Vi vet at omlag 20 prosent kvinner og 10 prosent menn i perioder føle seg nedstemt og synes hverdagen er tung å mestre. Det er ikke unormalt. Men dersom disse følelsene varer over tid, og blir til hindre for å klare kravene i jobb, fritid og familieliv, er det viktig å ta tak, sier Braseth.

Og nettopp her kan et kurs være til god hjelp, for ved hjelp av egne tanker kan man snu en negativ situasjon eller lære seg å tenke annerledes om hendelser man normalt opplever som vanskelig. Ved hjelp av gode tanketeknikker kan man øve seg på å møte disse situasjonene på en annen måte, og få innsikt i hvordan belastninger påvirker tanker, følelser og handlinger. Det er kognitiv læringsteori som ligger i bunnen for kurset, som har ei arbeidsbok med konkret innhold i form av teori og øvelser.

Ikke terapi

Braseth og Evjenth understreker at kurstilbudet ikke gir noen form for terapi eller behandling. Ingen av kursdeltakerne skal behøve å utlevere seg, på kurset skal man være for å lære.

- I forkant tilbys imidlertid hver deltaker en helsesamtale, der vi går gjennom utfordringene hver enkelt har, og kartlegger problematikken for å avdekke grad av depresjon. I noen tilfeller kan det være behov for mer hjelp enn det et kurs kan tilby, sier Evjenth.

Lege og NAV kan henvise til kurset, man kan også melde seg på selv ved å kontakte Servicetorget, Frisklivsentralen eller Psykisk helse.