"Kommunestyret vedtar en endring av lokalisering av legekontor. Legetjenesten i Nord samlokaliseres på Ørnes. Legetjenesten i sør opprettholdes med 1 stilling. 1 stilling flyttes fra sør til Ørnes. Meløy kommune går i dialog med Nordtun HelseRehab om samarbeid med rekruttering av leger og samlokalisering. I tillegg går Meløy kommune i dialog med Glomfjord Industripark, om industrivern. Møter med Nordtun HelseRehab og Glomfjord Industripark gjennomføres før saken fremmes for videre behandling. Endringer gjennomføres senest i år 2020."

Vedtaket ble gjort enstemmig av de 7 representantene, som samtidig ber rådmann Hege Sørlie om å vurdere om endring av lokalisering kan iverksettes før 2020.

Saken "Meløylegen" skal opp i kommunestyret den 12. oktober.