- Dette er et arrangement hvor vi samarbeider med Meløy Landbrukslag og andre lokale bønder, for å øke kunnskapen om landbruket, og formidle gårdsopplevelser til folk, forteller vert og gårdbruker Ellinor Skaret.

På lørdag skal de vise fram dyr og maskiner til alle som vil se. Det vil bli mulighet til å hilse på sau, villsau, ku og kalv, hest, høner og lama. I tillegg blir det hesteridning, leker og natursti. Det vil også bli anledning til å smake seg gjennom ulike landbruksprodukter og selvfølgelig kan man sette seg ned og nyte både kaffe, møsbrømlefse, grillmat og grønnsaker.