Fiskemottaket på Reipå tok inn ca 200 tonn fisk i fjor – taper penger på rømt oppdrettstorsk!