Første del av hovedinspeksjonen av Svartistunnelen er nå ferdig, opplyser Edward Pegg fra Statens Vegvesen. I tre dager har geologer undersøkt om lag fire kilometer av tunnelen, fra sør-siden.

-De har avdekket mindre ting som skal utbedres før jul,  men vi venter med endelig konklusjon om tilstanden til rapporten deres foreligger etter jul.

I løpet av 2017 skal Svartistunnelen og de andre to tunnelene i området sikkerhetsgodkjennes. I den forbindelse pågår det nå risikovurderingsarbeid.

Gikk steinras: Tidligere i sommer fikk Karin Solhaug og søsteren seg en uhyggelig opplevelse inne i Svartisstunnelen. Midt inne i tunnelen var det nemlig rast stein og løsmasse fra taket, som sperret kjørefeltet. – Den største steinen målte sikkert 80 x 40 cm, i tillegg var det flere mindre steiner. Med ei fart på 80 km/timen hadde vi ikke sjans til å stoppe.

.