Elevene gjennomførte Kompani Spildra: Krevde samarbeid, mot og utholdenhet