Heidi Bakke

- Dette funker, derfor kjører vi på, sier Heidi Bakke fra kulturkontoret i Gildeskål.

Også i år får ungdom fra 8. klasse og opp til videregående et rusfritt alternativ på 16. mai.

Nok en gang er det SLT (Samordning av lokale rus- og kriminalforebyggende tiltak) som står bak arrangementet på Inndyr ungdomshuset mellom klokka 20.00 – 02.00.

Dit kommer en DJ fra Bodø, og som før trekkes det kule premier til en verdi på mellom 25.000 og 30.000 kroner.

- Ikke småtteri?

- Aldeles ikke, og dette er i hovedsak sponsormidler. Premiene trekkes blant alle som blåser grønt på alkometeret denne kvelden, sier Bakke.

Erfaringsvis er dette noe som slår an blant ungdommen, som i år kan sikre seg både headsets, høyttalere m.fl. Til det rusfrie arrangementet settes det opp buss og båt, det muliggjør å samle ungdommen fra hele kommunen. Påmeldingsfrist for skyss er 11. mai.

De rusfrie arrangementene i Gildeskål har vist seg å minimere festing og rusbruk blant mindreårige nettopp denne kvelden, og forventningen blant ungdommen pleier å være stor.

- Vi har god hjelp fra foreldrevakter, og politiet er også innom for å se til at alt går bra, sier Bakke.

- SLT er normalt ingen utøvende enhet, men når det gjelder dette arrangementet velger vi å stå på, for vi ser det har en god, rusforebyggende effekt.