Den komplekse friskoleloven tillater ikke at Neverdal Enspire skole driver med annet enn undervisning. Det blir derfor ikke mulig for skolen å selge læreplanen sin til andre skoler og interessenter

- Vi har fått flere henvendelser fra andre som vil kjøpe vår læreplan og vårt konsept. Vi har derfor bestemt oss for å opprette et eget selskap som kan ta seg av den forretningsmessige delen av konseptet Enspire. I dette selskapet skal vi videreutvikle konseptet og legge det til rette for andre, sier Elisabeth Nygård, som blir styreleder i det nye selskapet.

Enspire Norge AS vil ikke eie selve skolen eller driften av denne, men eie idéen og læreplanene som ligger bak, og selge dette videre.

- Vi vurderer også om det er mulig å utvikle andre tjenester i selskapet, forteller Elisabeth.

Hun forteller videre at de håper dette kan føre til arbeidsplasser på sikt, og at alle aksjonærene i Neverdal Enspire Skole er invitert inn på eiersiden i det nye selskapet.