Fantastiske nyheter to dager før julaften i Meløy! Gigant-investering i solenergi-fabrikken skal gi 50 nye arbeidsplasser.

Hvilken julegave de hadde med seg, Meløy-ordføreren og Norwegian Crystals-sjefen! Under en pressekonferanse i formiddag presenterte de nyheten om at

1) Norwegian Crystals investerer om lag 700 millioner kroner i utvidelse av produksjonskapasiteten.

2) Bedriften ansetter om lag 50 nye, slik at staben øker fra om lag 100 til 150.

3) Meløy kommune bruker resten av sine omstillingsmidler, 12,2 millioner, for å støtte investeringen.

- Dette er en stor dag for oss. Å kunne sitte her og presentere denne nyheten, samtidig som de ansatte nå får beskjeden i naborommet – ja, det er veldig stort! Selv er jeg ganske ny her, men det er egentlig dette vi har jobbet for, helt siden gjennomslaget kom for ganske nøyaktig fem år siden, i desember 2012.

Han klarer ikke helt å slutte og smile, fabrikksjef Cato Lund. For detaljplanleggingen er i gang for en prosess som skal pågå de neste to årene. Fra dagens 66 smelteovner for silisiumstaver skal det romslige fabrikklokalet utnyttes maksimalt, altså opp mot 200 ovner. 50 prosent økning av staben, fra 100 til 150. Og de 700 millioner kronene som eierne nå går inn med: dette er den største investeringen i Meløy i ‘nyere tid’. Ikke siden REC i 2007 gikk inn med 1,3 milliarder kroner for å bygge monowafer-fabrikken sin, er det blitt lagt så mange penger på bordet i en investering i Meløy-industrien.

- Meløy trengte virkelig denne nyheten, fastslår Meløy-ordfører Sigurd Stormo, som også er styreleder i Meløy Utvikling KF.

Meløy har nettopp fått godkjenning for å utvide omstillingsprogrammet med ett år, altså ut 2018. 13-14 av de opprinnelig 100 millioner kronene gjenstår. Nå plasseres altså stort sett alt dette i en investering sammen med eierne i Norwegian Crystals.

- De siste årene har vi hatt en nedgang i folketallet, og slike ting er det eneste som virkelig kan snu dette. Mange nye arbeidsplasser. Dette er for alvor med på å sikre skoler, videregående skole og mange andre, viktige tilbud.

- Og når vi vet at en arbeidsplass i prosessindustri gir indirekte grunnlag for tre-fire andre arbeidsplasser, betyr utvidelsene ved Norwegian Crystals atskillig flere arbeidsplasser enn 50, sier han.

Med utvidelsen i 2018 og -19 blir NC verdens største produsent av mono-ingoter utenfor Asia. Produksjonskapasiteten økes fra dagens 400 megawatt til 1,5 gigawatt.