Meløyavisa

Politiet ønsker å advare bilførere om at det er vinterføre på flere fjelloverganger. Skift til vinterdekk, følg værmeldingen og eventuellet sjekk med Veitrafikksentralen. Dette er politiet i Nordland sin oppfordring til bilistene på mandag.

Både søndag og mandag falt det nysnø flere steder i de tre nordligste fylkene

våre. Samtidig meldes det om snø i fjellet i Sør-Norge samt i indre og

høyereliggende strøk. Flere veistrekninger er allerede delvis snødekket.

– Skal du kjøre bil i disse områdene av landet bør du sterkt vurdere å legge om

til vinterdekk. Det har allerede vært trafikkuhell i nord på grunn av vinterlige

forhold og mange er ikke forberedt på snødekte veier. Myndighetenes klare

anbefaling er å skifte til vinterdekk allerede nå dersom det er fare for delvis

snødekte veistrekninger der man ferdes, sier Torbjørn Brandeggen,

kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Meteorologene har sendt ut farevarsel i hele landet grunnet is, snø og krevende kjøreforhold. I Nordland, Troms og Finnmark kan man bruke piggdekk fra 15.oktober, mens det for resten av landet er 1. november som gjelder.

– Men man skal sko seg etter forholdene, og for de fleste nordpå kan det være

like greit å skifte til vinterdekk nå ettersom værmeldingene for resten av uka

indikerer at det kan komme mer nedbør i form av snø. Forsikriftene tillatter i

tillegg bruk av piggdekk før de fastsatte datoene dersom man mener forholdene

krever det, sier han.

Vinterdekk skal ha minimum 3 mm mønsterdybde, og har man gamle dekk kan det være lurt å vurdere å skifte til nye vinterdekk. Mandag meldes det om flere snødekte

veistrekninger sørpå, de aller fleste på fjelloverganger eller i høyereliggende

strøk.

– Snart er det i tillegg høstferie og av erfaring vet vi at mange drar til

fjells eller til indre strøk, hvor det normalt sett er kaldere enn ute ved

kysten. Det er uforsvarlig å kjøre med sommerdekk på veier med vinterlige

forhold. Kjøreegenskapene er dårligere og bremsestrekningen betraktelig lenger.

Husk også at dekk er ferskvare. Gamle dekk har dårligere egenskaper enn nye, så

har du dekk eldre enn 3 år anbefaler vi å bytte disse ut med nye dekk, sier

Brandeggen.

Kan bli dyrt å kjøre med sommerdekk

Det er ikke påbudt med hverken piggdekk eller vinterdekk i Norge, men du må ha

dekk som er tilpasset føret du kjører på. Hvis ikke vil det kunne karakteriseres

som grov uaktsomhet.

– Dersom du skulle havne i en trafikkulykke og ikke har skodd deg etter

forholdene, kan du i tillegg til straff fra politiet risikere at

forsikringsselskapet avkorter eller i verste fall ikke utbetaler noe erstatning

til deg, sier han.

Fra politiets side risikerer du alt fra noen tusener i bot til å få førerkortet

beslaglagt.

– I de mest graverende tilfellene er påtalemyndigheten strenge med bilister som

opptrer uaktsomt i trafikken. Konsekvensene ved en trafikkulykke kan bli

omfattende. Det kan bety personskader, og i verste fall liv som går tapt dersom

en kjører med dekk som ikke er tilpasset forholdene, sier Brandeggen.

 Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene

  vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3

  mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.

  Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.

  Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

  Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

  Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger

  piggdekk. Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.

Flere politidistrikt oppfordret mandag bilister om å legge om til vinterdekk

umiddelbart. Er du i tvil om kjøreforholdene der du er, bør du følge

værmeldingene samt sjekke med Vegtrafikksentralen. På nettet kan man i tillegg

se an veiforholdene på enkelte strekninger via Statens vegvesens oppsatte

webkameraer.

Været på fjellovergangene:

«Værvarsel fra Yr levert av Meteorologisk institutt og NRK»

http://www.yr.no/artikkel/vaervarsel-for-fjellovergangene-1.5152429