Sundsfjordtunnelen langs fv. 17 i Gildeskål kommune Foto: Per Kristian Olsen

Det ble i august igangsatt arbeid langs fv.17 for å utbedre is-problemer i tunnelene. Dette arbeidet varte til i november. Nå er det igangsatt et nytt prosjekt hvor det skal monteres kabelbru og bytte lys i begge tunnelene. Dette fører til at det enda i noen uker vil pågå arbeid i tunnelen.

Oppdaterte meldinger

I uke en, tre, fem og sju vil det pågå veiarbeid i tunnelene og trafikanter må belage seg på litt ekstra ventetid grunnet ledebil - og fastsatte gjennomslippstider.

Nordland fylkeskommune opplyser til Kulingen at de skal varsle Vegtrafikksentralen slik at trafikkmeldingen blir oppdatert, og at oppdaterte trafikkmeldinger finnes på 175.no.