Sommeren nærmer seg, og de aller fleste av oss gleder seg nå til å ta en velfortjent ferie sammen med familie og venner, men dette gjelder ikke alle.

Mange barn og unge har ikke en ferie og glede seg til, da cirka 115.000 barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Dette utgjør ca. 11,7 % av alle barn i Norge. Det skriver Røde Kors i en pressemelding.

Nesten 4000 av disse barna hører til i Nordland. I år som i fjor vil Røde Kors invitere disse familiene til en minnerik sommerferie.

Aktiviteter for både barn og voksne

Ifølge Siv Almendingen, distriktsråd Omsorg i Nordland Røde Kors, hadde over 70 familier ferieopphold sammen med Nordland Røde Kors i sommerferien 2023, med i underkant av 300 deltakere.

– Ferie for alle er et gratis ferietilbud til familier som strever økonomisk. Et Ferie for alle-opphold er en aktiv ferie, der store deler av ferien foregår utendørs, uansett vær og årstid. Både barn og voksne deltar på ulike typer aktiviteter, og det legges opp til positiv mestringsfølelse for hele familien, sier Almendingen.

Siv Almendingen i Røde Kors Nordland oppfordrer familier til å melde seg på Ferie for alle. Foto: Røde Kors

Oppfordre andre til å søke

For å melde deg på må du henvende deg til ditt NAV-kontor, skolehelsetjenesten, barnevernstjenesten, sosialtjenesten eller andre offentlige instanser, som vil hjelpe deg videre og sende inn selve søknaden på vegne av deg og familien.

– Kjenner du noen som burde søke? Da håper vi du deler informasjon om tilbudet slik at vi når ut til de som trenger det mest, sier Almendingen.

Ferie for alle er et tilbud til familier som har så begrenset økonomi at de selv ikke kan finansiere ferie- og fritidsopplevelser for sine barn.

Familier som får tilbud om Ferie for alle har ikke andre tilsvarende tilbud, og har levd i en situasjon med svak økonomi over tid.