Pressemelding

- Tross omstillingsbehov er det mange positive nyheter i årets vedtatte budsjett for Meløy kommune, sier varaordfører Mette Bjørnvik og gruppeleder for flertallsgruppen Ken Henry Solhaug.

Renovering på Enga skole, penger til uteområde Halsa skole, finansiering av kai prosjekt Tukthuset, nytt amfi i Meløy kulturhus, miljøforbedring lille Glomvann og videre fiberutbygging i søndre Meløy og Støtt er noe av det som ligger inne i et investeringsbudsjett på nærmere 100 millioner kroner inkludert selvkostområdet. Spildra vannverk er den største enkeltinvesteringen innen vann og avløp neste år. Det er også satt av en start til brannsikring av Meløy kirke og 5 millioner til videre oppgradering av kommunale veier. Ny sommerfestival skal det også bli, og vi gleder oss stort til at våre flinke og engasjerte medarbeidere på kulturkontoret snart skal presentere planene for neste års festival.

Med et totalt budsjett på 774 MNOK skal vi levere mange gode tjenester til alle innbyggerne våre, med hjelp av våre flotte ansatte som står i førstelinjen.