Utsatt for hærverk: - Trist når vi har stengt trappa for å unngå ulykker