Fiskefestivalen på Sørfinnset - Vinnerne leverte 56 kg