NAV har en minimumsstandard med krav til fysisk utforming og sikring av lokaler.

– Etter en gjennomgang ble det konkludert med at lokalene ikke møter disse kravene. Sammen med hovedverneombud og tillitsvalgte har vi valgt å stenge publikumsmottaket til vi har fått iverksatt tiltak, sier Storøy.

FørevarI september 2021 døde en kvinnelig ansatt ved et NAV-kontor i Bergen, etter at en person gikk amok med kniv og knivstakk henne og en annen ansatt. I mars i år dro en person frem kniv i NAV Bodø sine lokaler.

Det er slike hendelser NAV ønsker å unngå, og har derfor skjerpet fokuset på sikkerheten til de ansatte.

Det skal være et skille mellom åpne områder og lukkede områder i NAV sine lokaler. Dette skal forebygge og sikre de ansatte fra uønskede hendelser.

Når NAV Meløy åpner lokalene for publikum igjen er Storøy noe usikker på.

– Vi håper å få på plass en midlertidig løsning så snart som mulig, samtidig som vi vil jobbe med en permanent løsning. Vi ønsker å være føre var og ivareta sikkerheten til våre ansatte, sier lederen.

NAV Meløy har kontorer i Ørnes sentrum.

Les også:

Stenger dørene til kaféen: – Ser ingen annen utvei