Moss-selskapet Retur AS som for to år siden vant anbudet om innsamling av husholdningsavfall fra 12.500 distrikt-kunder, har i dag gått til skifteretten. Det blir derfor ingen tømming av avfall for kundene i Beiarn, Saltdal, deler av Fauske, Sørfold, Hamarøy, Steigen, deler av Gildeskål og Meløy fra i dag og ut neste uke.

KUNDENS BEHOV

  ‒ Vi skal imøtekomme kundenes behov og vil jobbe døgnet rundt framover for å få til en så god løsning som mulig. Men det er mye som skal på plass av både materiell og mannskap. Men vi har et klart mål om at alle 12.500 husholdningskunder i de åtte kommunene dette gjelder får tømt avfallet til oppsatt plan fra mandag 11. mars. For noen kan bli endring av tømmedager.

   ‒ Vi er overrasket over at selskapet kastet kortene etter knapt to år av en kontraktsperiode på seks. For her var det ikke snakk om dumping av prisen, slik vi har sett i andre deler av landet. Men vi må bare ta inn over oss at konkursen er et faktum og gjøre det beste ut av situasjonen.  All husholdningsrenovasjon i Salten vil fra nå av skje i regi av Iris, sier Hjelseng.

NÆRINGSLIVSKUNDER

Også næringslivskundene til Retura Iris i distriktet vil bli rammet av konkursen.

  ‒ Selskapet som er gått konkurs har til nå foretatt tømming hos en del av våre kunder i distriktet. Vi vil umiddelbart ta over kundene våre på strekningene Vikan-Røkland inkludert store dele av Sørfold, og Vikan-Glomfjord-Halsa. Når det gjelder de øvrige områdene vil vi gå i dialog med Iris som nå overtar husholdningsrenovasjonen. Alle våre kunder blir kontaktet, sier daglig leder Anders Tverbakk i Retura Iris.

UTVIDE ÅPNINGSTID

Kildesortering og avfallshåndtering er en viktig del av det grønne skifte i Salten. Alle skal fortsette å gjøre som før og sortere avfallet. Restavfall kan fylles opp i en plastsekk og settes ut ved siden av dunken. Den vil bli tatt med på første tømmedag vi er i gang. For de som ønsker det kan man levere restavfallet som skulle vært tømt av oss gratis på Miljøtorgene, sier Hjelseng.

LØSNINGER

13 ansatte er rammet av konkursen.

  ‒ Vi vil raskt gå i dialog med ansatte. Vi er også ute i markedet og sonderer muligheter for kjøp av brukt utstyr. Det kan bli aktuelt å endre arbeidstid for en kortere periode for å frigjøre materiell i Bodø. Jeg kan forsikre alle om at vi jobber på spreng for å finne gode løsninger både på kort og lang sikt.

  ‒ Vi vil fortløpende komme med informasjon både i media, på kommunenes hjemmesider og i våre egne informasjonskanaler om tømming i de ulike områdene. Vi vil også i en periode øke bemanningen på sentralbordet for å betjene kundene på best mulig måte, avslutter Hjelseng.