I år vil kommunen prioritere å tildele bygdeutviklingsmidler til aktiviteter og arrangementer i løpet av kulturhovedstadåret.

Kommunen har også fremskyndet fristen for å søke om midler, for at lag og foreninger som ønsker å skape aktivitet tidlig på våren skal ha mulighet til det. Søknadsfristen er i år satt til 01. februar, bare to dager før åpningen av kulturhovedstadsåret.

Hvert år fordeler Meløy kommune inntil 500 000 kroner til aktivitetstilbud, stedsutviklingstiltak og arrangement i regi av lokale lag og foreninger.