Camilla er ny eier av Svengen Cafe - Det er fullt kjør, men det er bare artig!