Lyser ut seks stillinger: - Viktig å være tidlig ute