I forbindelse med detaljregulering av Gildeskål kirkested, be det i august i år gjort et oppsiktsvekkende funn av stolpehull som nå bekreftes å ha tilhørt ei bygning fra romertid/overgangen til folkevandringstiden (400-500 år f. Kr). Nyheten skapte stor oppmerksomhet i media, og fikk umiddelbart betydning for det videre reguleringsarbeidet i området.

Gildeskål kommune melder nå at de vil ta initiativ til et samarbeid med Nordlandsmuseet, Nordland Fylkeskommune og Tromsø museum for å finne ut om, og hvordan de viktige funnene kan undersøkes videre.

- Sannsynligvis finnes det flere uoppdagede kulturminner i dette området, skriver arkeolog Stine Grøvdal Melsæther i sin rappport.

Hun legger til at kirkestedet har stort potensiale for funn av bosetnings- og aktivitetsspor fra jernalder og middelalder.