Videreføre arbeidet - Vi skal nå se på hvordan det strategiske næringsarbeidet skal organiseres. Meløy utvikling har oppnådd mye, og det er naturlig at en ny næringsavdeling baserer seg på den kompetansen og de erfaringene som de har, sier ordfører Sigurd Stormo.

Han utelukker ikke at en ny næringsavdeling kan overta både oppgaver og lokaliteten til Meløy Utvikling.

- En næringsavdeling kan gjerne ligge i industriparken, hvor Meløy Utvikling har et godt kontaktnett med innovative og etablerte næringsaktører. Næringsavdelingen bør være aktiv og oppsøkende, for å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen. De skal drive rådgiving og oppfølging av nye og eksisterende etableringer, og være proaktive for å tiltrekke nye foretak til kommunen, sier Stormo.

Innspurt Saken fremmes til kommunestyret 1. november. Fram til da skal kommunen ha en innspurt i omstillingsarbeidet med bred satsing på nye industrietableringer, havbruk og fiskeri og reiseliv.

- Vi jobber etter samme spor som før, og det handler om å finne interessante prosjekter, men også å utvikle eksisterende næringsliv. Dette vil også komme med i ny strategisk næringsplan, sier Stormo.

Næringsavdelingen bør være aktiv og oppsøkende, for å tilrettelegge for økt næringsvirksomhet i kommunen. De skal drive rådgiving og oppfølging av nye og eksisterende etableringer, og være proaktive for å tiltrekke nye foretak til kommunen. Sigurd Stormo

Ikke bare industri

Ordføreren ønsker også å løfte blikket ut over satsingsområdene, slik at annet nøringsliv ikke blir oversett.

- Vi må passe på at vi ikke blir en ensidig industrikommune. Det foregår blant annet en spennende utvikling i landbruket, hvor flere aktører utvider og satser for tiden. Det er viktig at kommunen også er en aktiv tilrettelegger for de som ønsker å produsere mat. Vi må blant annet forvalte regelverket slik at bønder ikke blir sittende med bare leide jordarealer. Vi må ta vare på den dyrkamarka vi har, på best mulig måte, sier Stormo.

Rådmannens innstilling til strategisk næringsplan blir hennes siste sak til kommunestyret, før hun slutter i kommunen. Saken blir behandlet etter hennes avgang.