Rødøy kommune blir ordinært medlem av Salten regionråd fra og med 1 januar 2018. Rødøy søkte mot slutten av 2016 om medlemskap fra denne dato, og ba samtidig om å få delta som observatør i 2017. Vedtaket om opptak ble gjort 8. juni i år og forutsetter at Rødøy kommune deltar i hele regionrådets virksomhet, herunder Salten Kultursamarbeid, og Felles Ansvar i Salten. Rødøy tas inn i Salten friluftsråd fra 01.01.2019.