- Hvordan skal vi satse på nærings – og utviklingsarbeid etter at omstillingsperioden er over?

Det skal debatteres på et åpent næringslivtreff i Meløy 24. oktober. Nå nærmer omstillingsprogrammet seg slutten, og et viktig moment blir å få realisert langsiktige mål og ambisjoner. I møtet som avholdes på Ørnes hotell fra klokka 19.00 vil Stine Estensen fra Meløy Utvikling KF gi en kort statusrapport og snakke om veien videre. Det er gjort et forstudie på hvordan fortsettelsen best kan gjøres for kommunens del. Mannen som har utført forstudiet er Knut Baglo fra firmaet Proneo. Under næringslivstreffet vil han være til stede og snakke om resultatene av studien. For hvordan kan vi best bygge videre på kompetansen, erfaringene og læringen som er gjort i omstillingsarbeidet etter at REC forsvant i 2012? Hvordan kan få til gode overganger, og hvordan bør nærings – og utviklingsarbeidet organiseres i tiden framover.  Dette og mere til skal synliggjøres og debatteres. Treffet er åpent for alle.