- Jeg spiller hver gang jeg går forbi

Foto: Hege Kristin Hagen

Nylig spilte 14 år gamle Raymond-Andre Løvset xylofon på fylkestinget i Nordland. - Jeg merker at det blir veldig mye skryt. Det blir noen ganger litt mye, men det er artig å høre.