Disse får penger til lokale arrangementer – og disse fikk avslag