- STATSRÅD BAKKE-JENSEN, LØY DU?

Du har til stadighet fremhevet alle de grundige vurderingene som er gjort rundt rullebanesystemet på Evenes. Dette understreket du nok en gang, i ditt tilsvar til representanten Willfred Nordlund for ei stund siden.

Jeg satte pris på dine avklaringer m.h.t. nødrullebane, og hva denne type rullebane skal brukes til. Som operativ flygeleder i 37 år må jeg bare si at jeg ikke helt kjenner meg igjen i dine beskrivelser.  Jeg har personlig opplevd viktigheten av en operativ nødrullebane, og hvor viktig avstanden mellom rullebane og parallell taksebane faktisk er. Hadde avstanden mellom rullebane og taksebane vært bare 150 m, som på Evenes, ville en hendelse fått et katastrofalt utfall!

Videre påstår du, og dette er mitt hovedargument i dette innlegget, i ditt svar til Nordlund, at «I praksis innebærer avstanden mellom rullebanen og den parallelle taksebanen på Evenes at kun de største flytypene, som for eksempel Antonov og C5, har behov for prosedyrer for ikke å takse samtidig med takeoff og landing. Mindre fly, som for eksempel F35, maritime patruljefly og andre sivile 737-maskiner, kan benytte takse- og rullebanen samtidig».

Dette er et svar som ikke stemmer helt med hvordan Avinor mener at restriksjonene skal praktiseres!

Ifølge informasjon fra Avinor til Luftfartstilsynet, skal det innføres kompenserende tiltak som, jeg siterer, «Prosedyre for å hindre samtidig bruk av fly med kodebokstav C, D eller E på taksebane Y, og fly med kodebokstav C, D eller E på rullebanen». Avinor sier at det må utarbeides lokale trafikkregulerende prosedyrer når fly med kodebokstav C, D eller E takser på den sørlige delen av taksebane Y samtidig med at fly med kodebokstav C, D eller E opererer på rullebanen, dette for å ivareta nødvendig flysikkerhet. Dette er en klart strengere og nødvendig presisering fra Avinor’s side. Som følge av dette, behøver man dermed ikke å ha samtidige operasjoner med slike store flytyper som statsråden nevner, på rullebane og taksebane, før disse restriksjonene må tas i bruk! Kanskje disse restriksjonene vil føre til problemer for P8’s operasjoner på taksebanen i sør? Til informasjon kommer en Antonov 24 og C5 Galaxy inn under kodebokstav F, med vingespenn på mellom 65 og 80 m, som er adskillig større flytyper enn de som kommer inn under bokstav D og E.

Til informasjon er fly med kodebokstav C fly med vingespenn på opptil 36 m, en gruppe fly som veldig mange passasjerfly, herunder B737, kommer inn under, mens gruppe D, med vingespenn på 36 – 52 m, blant annet inkluderer flytyper som P8 Poseidon og transportflyet Herkules C130. Ved bane 35 i bruk, med landing/avgang nordover, vil avgående fly måtte vente ved gate/oppstillingsplattform, inntil ankommende fly har landet, og takset av rullebanen. Etter dette må de takse ca. 1200 m før de kommer til sin avgangsposisjon. I tillegg til at SAS og Norwegian berøres av dette, vil også alle Widerøe’s Dash8 omfattes av samme type restriksjoner. Disse er alle flytyper som opererer, og kommer til å operere på Evenes sivile og militære flyplass i fremtiden. Og med Evenes som enebase for Luftforsvaret i Nord-Norge, vil antall daglige landinger/avganger øke ytterligere, noe som vil bidra til at de «kompenserende operative prosedyrene», oftere vil måtte iverksettes.

Hvordan kan du da påstå at det bare er de største flytypene som fører til at flygelederne må ta i bruk de «kompenserende tiltak»?

Personlig synes jeg det er merkelig at Luftfartstilsynet og Avinor ikke krever noen form for restriksjoner også på den nordlige delen av taksebane Y. Dette er merkelig, all den tid taksebanen i dette området ligger 4-6 m lavere enn rullebanens referansepunkt. Dersom en utforkjøring skulle inntreffe på denne delen av rullebanen, samtidig som fly opererer på taksebane Y, tør jeg ikke tenke på et mulig utfall i et slikt tilfelle.

Mens dette skrives, observerer jeg statsministerens godt planlagte og regisserte besøk på vår fremtidige enebase, dagen før AP’s stortingsgruppe skal konkludere i denne saken. Med aviser og TV på slep, var nok tid og sted ikke tilfeldig valgt, på vår frigjøringsdag. I tillegg registrerer jeg at AP i Ofoten-regionen står fullt og helt bak Støre og Huitfeldt, mens resten av deres partivenner i Nordland har jobbet hardt for en delt løsning. AP sier nå, mot tidligere økonomiske- og luftvern-argumenter, at det er en FAGLIG vurdering som ligger bak deres konklusjon. Hvilken faglig? I hvert fall ikke flyoperativ! Jeg håper at passasjerene fra Ofoten, når de skal ut å fly, vil være like fornøyd som stortingspolitikerne fra H, FRP og AP, med løsningen som ser ut til å bli den endelige, noe som innebærer voksende sivil og militær aktivitet side om side, på altfor små operative flater!

Svein Fredriksen

Lokalpolitiker (H) og pensjonert flygeleder