- Målet er prøvedrift denne uka for å være sikker på at alt virker og er klart for bruk, forteller en engasjert Hans Ove Horsberg Hagen.

Stor investering De er ikke «skuggeredde», dugnadssjelene i Glomfjord Alpinsenter når det kommer til ny-investeringer. Med tre millioner ut til nye prosjekt de siste to årene, viser de at det er mulig, og viktig, å tørre satse for fremtiden.

- Jeg sier at vi investerer i trivsel. Og bolyst. Vi som jobber med disse tingene mener vi har skjønt hva som er viktig for folk som bor her.

Den nye barnebakken skal gi barnefamilier et nytt tilbud og nye muligheter for aktivitet med ski på beina.

- Nå kan de minste slippes mer på egen hånd, og det blir også lettere å arrangere dag i bakken med flere og yngre barn i familien. Tror Hans Ove som er sterk i trua på at økningen i antall besøkende vil bli merkbar.

- Hvis vi sammenligner med Vestvatn i Misvær, så fikk de ei økning på 20 prosent når de fikk barnebakke. Jeg tror vi vil oppleve noe av det samme.

1.150.000 kroner er prislappen på Glomfjord Alpinsenters nye investering. Barnebakken er et spleiselag mellom Glomfjord IL, alpinsenteret, Meløy kommune og tippemidler. Alle foto: Rachel Berghei

Ikke kommersiell, nei Men kommersiell drift er det ikke snakk om.

- Vi vil være et næranlegg og tilgjengelig for de som bor i området. Vi bygger for økt bolyst i kommunen, det synes jeg ikke løftes godt nok frem. Jeg vet flere som mener at en alpinbakke er noe som tipper vektskåla i retning Meløy når det kommer til hvor de skal bosette seg, understreker Hans Ove som forteller at senteret fortsatt skal være tuftet på frivillige som stiller opp for at vi andre skal nyte fine dager i bakken.

- Barnebakken koster 1.150.000 kroner å ferdigstille. Hvorav 300.000 er tippemidler, 250.000 er gitt av Glomfjord IL, 290.000 er kommunale midler og 300.000 kroner er fra alpinsenteret. I tillegg har vi kjøpt tråkkemaskin som ble enda dyrere. Men begge deler helt nødvendige prosjekt for den videre utviklingen. Jeg er stolt av den jobben som legges ned, den er viktig for veldig mange, avslutter Hans Ove.