Nylig ble kulturetaten i Meløy kommune innvilget 280. 000 kroner fra den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom.

- Et svært gledelig og viktig bidrag som gjør at vi kan tilby barn og unge gode aktiviteter for en rimelig penge, sier Grete Stenersen og Hanne Barvik.

Ingen stigmatiseres

De omsøkte midlene skal gå til barn og unge gjennom kurs og mestringsopplevelser på ulike arenaer. Og fordi aktivitetene er subsidiert, av blant annet fattigdomsmidler, settes deltakeravgiften svært lavt, eller er gratis. Det gjør at flest mulig skal ha anledning til å delta, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

- Når vi planlegger aktiviteter med påmelding, settes det alltid av et visst antall plasser beregnet til vanskeligstilte familier eller barn/unge som kan ha utbytte av å delta. Vi sitter selvsagt ikke med kunnskap om hvem disse familiene er, men har god dialog med barnevern, familieveileder, helsesøstertjenesten og NAV. Dersom disse plassene ikke fylles, legges de ut på linje med de øvrige plassene, opplyser Stenersen.

Kjærkomne tilskuddsmidler

Årets barnefattigdomsmidler skal blant annet gå til å ruste opp Meløy Utstyrssentral.

- Vi har sett at kvaliteten på ungdommenes utstyr varierer. Derfor vil vi kjøpe inn for eksempel tursko, varmedresser og soveposer som ungdommene skal kunne låne gratis. Manglende utstyr skal ikke skal være til hinder for å delta på våre aktiviteter.

Det skal også kjøpes inn alpinutstyr, i tillegg skal de omsøkte midlene gå til arrangementer som Åpent Hus, Camp Høy Puls, Høy Puls Vinter, Alpintur og Scene Ung.

- Å sette opp buss-skyss til arrangementer som Åpent hus, gjør at for eksempel flyktningene, som ofte ikke har privatbil, kan delta. Vi ser at flere grupper kommer til ved å legge til rette på denne måten, sier Stenersen.

Mestring

- Det ligger også et mestringspotensiale i å komme seg bort fra hjemmemiljøet og oppleve fellesskap med andre ungdommer, mener Stensen og forteller det er en bevisst og gjennomtenkt strategi bak arrangementene.

At man nå har fått tilsagn på midler, gjør det mulig å realisere dem.

- Det fins heldigvis tilskuddsordninger vi kan spe på det ordinære budsjettet med.

Uten dem hadde vi ikke kunne realisere særlig mye, innrømmer hun. Inneværende år er posten til bruk på aktiviteter for barn og ungdom på 140.000 kroner fra kommunens budsjett.