I Norge kastes over 355 000 tonn mat i året, fullt brukbar mat som heller burde vært spist. Nå tas det grep for å stoppe det unødvendige matsvinnet.

Du har sikkert sett nedprisede matvarer i dagligvarebutikkene. Halvpris-varene er faktisk blitt populære og etterspurte, især blant pris- og miljøbevisste forbrukere.

Er du blant dem som kjøper dette, eller kaster du mat bare fordi den har «dårlig dato»? Kunnskap viktig

- Kunnskap og forebygging er det viktigste, sier Anne Marie Schrøder i Matvett, næringslivets satsing for å redusere matsvinnet.

I perioden 2010-2015 har hun vært sentral i et samarbeidsprosjekt mellom matbransje, organisasjoner og myndigheter for å kartlegge omfanget av, og årsakene til matsvinnet, og igangsette tiltak for å redusere det.

- Nå ser vi omsider resultatene, nå tar både matindustrien, grossistene, dagligvarevandel og forbrukerne ansvar! sier hun fornøyd.

Tidligere var det ikke like lett å få dagligvarekjedene til å prise ned varene sine, mye på grunn av gode avskrivningsordninger. I dag eksisterer det færre slike.

Best før, men like god

- Holdbarhetsdatoer er det produsenten som setter, og de har alltid god margin, opplyser Schrøder og legger til at siste forbruksdag er noe man skal forholde seg til, især når det gjelder varer som lett kan utvikle bakterieoppblomstring.

Best før-merkingen betyr imidlertid at varen kan selges og spises etter datoen på pakken. Det er gjerne disse varene kundene finner priset ned.

- Vår oppfordring til dere forbrukere er å planlegge hva dere skal spise. En vare med dagens dato er helt ok å tilberede dagens middag ut fra, men bør ikke bli liggende innerst i kjøleskapet i flere dager. For da forskyver man lett matsvinnet fra butikken og til egen husholdning. Det er en god vane «å spise seg ut av kjøleskapet sitt jevnlig», for å hindre at mat må kastes!

Spare miljø – og penger

Schrøder oppfordrer til å velge varer med nærmeste holdbarhetsdato dersom man vet de skal benyttes innen kort tid.

- Man trenger ikke grave bakerst i hyllene etter den ferskeste varen, men heller sørge for at det blir en god rullering i butikken. Dette handler rett og slett om ansvarliggjøring og bevisstgjøring!

Hun er opptatt av å bygge en sunn og god kultur fra bunnene av, og gi barn gode vaner allerede fra de er små. Matvett samarbeider bredt på forebyggingssiden.

- Vi opplever at især barn og unge er opptatte av miljø. Å kaste mat er tett knyttet til miljø og ressurs-aspektet. I tillegg er det gode penger å spare, både for butikkene som slipper å betale for matavfallet – og oss forbrukere.