I Statistisk sentralbyrås nylig publiserte kommunefakta, leser vi følgende nøkkeltall. Pr 2016 er Gildeskål kommunes lånegjeld pr. innbygger 95.619, mens Meløy har 55.182 kroner i lånegjeld pr innbygger. Når det gjelder driftsinntekter pr innbygger har Gildeskål kommune 119.859 kroner, mens Meløy har 110.112 pr. 2016. For driftsutgifter pr innbygger har Gildeskål 123.098 kroner, mens Meløy kommune har 108.340 kroner.