Meløy kommune

Ørnes lensmannskontor ble i helgen gjort oppmerksom på en privat fest i Meløy med opptil 20 deltakere, der flere av festdeltakerne kom fra nabokommuner som for tiden opplever et høyt smittetrykk, deriblant Bodø.

-Det er ikke heldig at man velger å ikke følge de nasjonale anbefalingene og samler så mange til fest. Hvis dette utvikler seg vil vi måtte vurdere om Meløy må innføre egen forskrift, sier ordfører Sigurd Stormo.

Med en lokal forskrift regulerer man hvor mange det er lov å være samlet i private hjem, og politiet kan bøtelegge folk som ikke overholder antallsbegrensningene.

-Jeg håper at folk tar til fornuft slik at vi slipper det, sier ordfører Sigurd Stormo.

Til nå har innbyggerne i Meløy vært lojale og sluttet opp om råd og anbefalinger, og selv om Meløy per i dag ikke har noen registrert smittetilfeller, har smittesituasjonen i våre nabokommuner de siste ukene vist oss at situasjonen kan snu seg lynraskt.

-Vi har allerede nok inngripende tiltak. Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i gjeldende regler og anbefalinger, så slipper vi måtte vedta egne forskrifter i Meløy, sier ordfører Sigurd Stormo.