Den havgående fiskeflåten er bærebjelken for kysten