Tulipanaksjonen går til viktig arbeid til rusforebyggende tiltak for barn og unge.

- Motto for aksjonen er: "Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. "Vi håper folk støtter opp om aksjonen ved å kjøpe blomster. Pengene av salget går direkte til rusforebyggende arbeid, sier Tor-Arne Bakke.

Siden 1983 har Lions i Norge hatt bekjempelse av rus- og narkotikamisbruk på sin nasjonale plan.

I dag er den årlige Tulipanaksjonen. Lions samler hvert år inn penger til rusforebyggende og holdningsskapende tiltak for barn og unge gjennom Lions Tulipanaksjon.

Tulipanmotivet, med den friske og den «syke» tulipanen, symboliserer forskjellen mellom et liv i rusavhengighet og en sunn og positiv livsstil.

I år er det bestilt drøye 650 000 tulipaner fra Lionsklubber rundt om i landet. Det er klubbene som selger dem videre. Alle inntekter er øremerket forebyggende arbeid for barn og unge.