Formannskapet anbefaler å opprettholde kravet, siden bygningene skal stå mer enn ett år, og det drives ordinær virksomhet i bygningene. Saken vil bli endelig avgjort i neste kommunestyremøte.