Investerer i underkant av én milliard i Meløy

Dette er altså overskriften i en innkalling til pressekonferanse som Meløys ordfører Sigurd Stormo sendte ut onsdag ettermiddag. Og han siteres slik:

- Dette er en stor dag for Meløy og hele Salten-regionen, sier ordfører og styreleder i omstillingsprogrammet, Sigurd Stormo.

Hva som spesifikt er tema for pressekonferansen framgår ikke fullt og helt i invitasjonen, men vi gjengir teksten her: ‘Meløy kommune har gjennom omstillingsprogrammet siden 2012 jobbet målrettet for å skape nye arbeidsplasser til erstatning for de 650 som gikk tapt etter REC-kollapsen. På en pressekonferanse i Glomfjord industripark torsdag 21. desember, vil omstillingsprogrammet presentere et stort gjennombrudd i dette arbeidet.

Pressen vil her få informasjon om det største enkeltprosjektet som programmet har bidratt til - et prosjekt som vil skape titalls nye arbeidsplasser og investere i underkant av én milliard kroner’.

Så blir det opp til den enkelte dagen før å tolke hva gjennombruddet består i, når det samtidig opplyses at pressekonferansen skal avholdes i lokalene til Norwegian Crystals, bedriften som har produksjon av silisiumstaver i den tidligere monowafer-fabrikken til REC.