Det er opplagt mange i Gildeskål som føler behov for oppdatering om hvordan de skal takle et endret trafikkbilde. Kjell Norum som er pensjonist tillitsvalgt i Fagforbundet, forteller at kurset egentlig skulle vært arrangert på Ørnes, men om det meldte seg nok deltakere kunne Vegvesenet komme til Inndyr.

Ønsket kurs ble realitet

- Ønsket om kurs kom både fra Fagforbundet og søndre Gildeskål pensjonistforening, og alle deltakerne bortsett fra ei er fra Gildeskål. Det var flere som ville melde seg på i siste liten, men da var det fullt, forteller Kjell.

Det er sannsynligvis mange pensjonister som har kjørt bil i veldig mange år uten å ha hatt oppfrisking, tror Anne Skogmo.

- Det er lenge siden de kjørte opp.  I løpet av de siste 50 årene har det skjedd mye nytt i trafikken.

- Bilbruk er et viktig bidrag til eldres livskvalitet. Vi pensjonister ønsker å være best mulig sjåfører. Derfor er det viktig med et slikt kurs, så vi veit hvilke farer vi kan bli utsatt for, sier Kjell.

Lærerikt og viktig

Både han og Jan Konrad Olsen oppfordrer andre pensjonister til å sette av tid til å være med på et gratis kurs med lunsj for å lære nye ting om trafikk.

De opplevde at det Anne Skogmo forleste om var lærerikt. Det satte også i gang tankevirksomhet

-  Ting går litt saktere for oss pensjonister, og vi må ta hensyn til det. Jeg vet med meg sjøl at jeg tenker meg litt mer om før jeg rygger, og kikker meg bedre rundt enn jeg gjorde før, innrømmer Kjell.

Allerede første kursdagen var deltakerne engasjert og stilte spørsmål.

- Det blir nye muligheter nå på fredag når kurset avsluttes. Da blir opplegget deltakerstyrt.

Da drøfter vi om det de vil snakke om, forteller Anne.

Hun opplyser at Vegvesenet regelmessig holder kurs i Saltenområdet. Neste mulighet her sør er på Ørnes i april måned.