15 av 19 i rådet er jenter: – Vi snakker på vegne av ungdom, ikke på vegne av kjønn