Fugleinfluensa er allerede påvist i Bodø kommune.

Fjerning av døde fugler er i tilfelle kommunen sitt ansvarsområde når det gjelder vilt og forurensning, eventuelt huseiere ved private eiendommer. Innsamling og forbrenning, nedgraving eller å kaste fuglekadavrene i restsøpla (godt innpakket) er gode måter å hindre videre spredning av viruset på.

Dersom noen ønsker å fjerne døde fugler, er det viktig å tenke på smittebeskyttelse. Les mer om det her og her!