Tiril Solbakken

Innlegget er skrevet av Tiril Solbakken (16) og gir uttrykk for skribentens meninger.

Meløy har mye å by på, blant annet fin natur - men man kan ikke tenke at naturen er nok og forvente at folk kommer til å flytte hit. Det finnes ulike målgrupper som blir tiltrukket av ulike ting, som spiller inn når de skal bestemme seg for hvor de skal bosette seg. Siden jeg har bodd i Meløy tidligere og i ettertid flyttet til en by, så forstår jeg kanskje litt mer om hvorfor mennesker flytter både til og fra denne kommunen.

På bygda kan det være en positiv ting at det er roligere enn det er å bo i en by. På bygda vet man som oftest hvem de fleste er, og det noe helt spesielt med å kunne si hei til bekjente nesten hvor enn man går. Man former lettere tettere relasjoner, og bidraget man selv legger inn blir mer lagt merke til. Det er lettere å gjøre forskjell på en liten plass. For de med barn er det små forhold og på små plasser og man tar gjerne mer vare på hverandre.

Grunnen til at folk flytter her i fra tror jeg kan være jobb, utdanning og/eller manglende fritidstilbud. Det kan være fint å bo i en by, siden ting er mer sentrale, tilgjengelige og det er ofte flere muligheter for hva man kan gjøre, også når det kommer til utdanningsmuligheter. Som ung selv, vet jeg viktigheten av sosiale møteplasser. Unge folk liker ha et sted å møtes for å være sosial, spise eller drikke. Arbeidet som Kulturfabrikken har gjort som for eksempel å arrangere quiz og pubkvelder er et fint eksempel på hva vi unge trenger mer av her i Meløy.

Arbeidet som Kulturfabrikken har gjort som for eksempel å arrangere quiz og pubkvelder er et fint eksempel på hva vi unge trenger mer av her i Meløy. Tiril Solbakken

Vi har mange spennende arbeidsplasser i Meløy, innenfor både industri, havbruk, helse og oppvekst osv. Innenfor disse trengs det jo både fagarbeidere og folk med høyere utdanning. Er dette arbeidsplasser alle er klare over? Nei, jeg tror ikke alle er klare over dem. Kanskje man i Meløy trenger å bruke litt mer ressurser på å vises utad, og utlyse stillinger på en annen måte - slik at flere får det med seg og kan fortelle andre om det? De unge i dag er jo aktiv i sosiale medier som Instagram, Tik Tok og Snapchat, hvorfor er ingen bedrifter å se der? Problemet er at når folk allerede er flyttet for å utdanne seg, så kommer de ikke tilbake. Hvordan skal man trekke folk hjem igjen? Jeg tenker at en viktig målgruppe må være de som har familie i kommunen. Mange tenker kanskje på å flytte hjem, men er ikke godt nok oppdaterte på hvilke muligheter som finnes for akkurat dem. Jeg gjentar, bedriftene og kommunen må gjøre en bedre jobb med kommunikasjon utad.

Ei bygd som Meløy kan dessverre ikke ha alle utdanningsretningene. Det er ikke realistisk at Meløy skulle hatt høyskoler.  Kan man se på løsninger for at folk kan bli boende i kommunen imens de tar utdanning? Kanskje bedriftene kan oppfordre og legge mer til rette for desentralisert utdanning og at deres ansatte kan både studere og jobbe? Eller at bedriftene har programmer for å øke kompetanse innenfor bedriften? Her skulle man jo tro at samarbeid med universiteter og høyskoler med relevante utdanningsløp ville vært verdifullt.

Her skulle man jo tro at samarbeid med universiteter og høyskoler med relevante utdanningsløp ville vært verdifullt. Tiril Solbakken

Det kan være utfordrende å trekke folk tilbake, men det betyr ikke at det ikke er mulig. Som jeg nevnte tidligere kan man holde kontakten med utflyttede på sosiale media hvor arbeidsstillinger og mer burde være tilgjengelig slik at de kan følge med og kanskje begynner å tenke på å komme tilbake.

Jeg vil også minne næringslivet på at for oss unge er det viktig at vi får “hele pakka”. Når noen søker på en jobb i Meløy, men kommer fra Stavanger har de ikke med seg venner og familie. Fra 08:00-15:30 skal de være på jobb, men hvor og hva skal de gjøre de dagene eller den tiden hvor de ikke er opptatt med arbeid? Unge trenger og ønsker seg et sosialt nettverk, og fritidsaktiviteter de kan være med på. Hvem vil informere dem om dette, og hvem inkluderer dem? Bedriftene bør jobbe mer med arbeidsmiljø og samhold, slik at den nye ansatte føler seg mer sett og som en del av arbeidsplassen. Jeg mener at dette kan bidra til at de finner sin plass i kommunen.