På Meløy kommunes nettsider løfter frivilligsentralen frem fordelene med å være frivillig og oppfordrer alle som har tid til overs eller et ønske om å bidra som frivillig til å melde seg.

Frivilligsentralen er en stiftelse som eies av lag og foreninger i Meløy kommune og har lokal møteplass i tredje etasje på Ørnes senter.