Daglig leder for Sjøfossen Næringsutvikling (SNU), Jørn Solli, kommer opprinnelig fra Mo i Rana og har mange års erfaring med bedriftsutvikling, både i eget konsulentselskap og som ansatt, men også som gründer i flere egne selskap.

-Interessen for næringsutvikling kom nok for mange år siden da jeg jobbet i Nordlandsbankens bedriftsavdeling i Mo i Rana, og har fulgt meg hele tiden siden. Jeg kommer fra en familie som har tradisjoner for å være gründere og stå på egne bein, og har sett hva som kreves av innsats, og har derfor opparbeidet stor respekt for de som setter i gang egne bedrifter og står på for å lykkes. Ofte kreves det lange arbeidsdager og steinharde prioriteringer, noe som man må være klar over når man bærer på en drøm om å starte opp for seg sjøl. Skal man lykkes må man være forberedt på tøffe tak, ikke bare i oppstarten men også når bedriften går godt og ting suser av gårde.

Men følelsen av å lykkes, og spenningen med å utvikle og drive frem noe eget, er uslåelig og kan bli en besettelse!

Verdivalg -Derfor må man huske på at helsa er det viktigste man har, og ikke strekke strikken for langt! Selv har jeg nok vært både uforsiktig og uheldig, etter flere år som gründer i en svært spennende virksomhet. Vi jobbet med forsøk og uttesting av ny teknologi for å redusere utslippene av skadelige avgasser fra marine motorer, bl.a. NO2. Det var svært spennende å se resultatene gjennom målinger, men det jeg ikke visste var at denne gassen, som både er luktfri og usynlig, kan være svært skadelig for lungene. Resultatet kom etter 2-3 år, da sa kroppen stopp med en serie kraftige lungebetennelser og like kraftige advarsler fra legen at det var på tide å dra i nødbremsen! Da stod jeg plutselig overfor et veivalg i livet; fortsette i samme arbeid og risikere helsa, eller hoppe av og gjøre noe helt annet.

Naturen viktig Valget kom etter hvert av seg sjøl i høst da jobbmuligheten for SNU dukket opp, der han på en måte går tilbake til «røttene» med næringsutvikling og rådgivning for andre som fokus.

-I og med at jeg sleit med lungeproblemer i flere år var jo temaet oppe jevnlig, om det var best å flytte på seg, oppsøke reinere luft og sunnere livsstil. Både kona og jeg er ivrige friluftsmennesker og glade i hav og fjell, så tanken om å bosette seg ute ved kysten har vært der en stund. Men det var liksom et prosjekt når vi ble pensjonister. Når nå denne muligheten dukket opp så var det vanskelig å finne motargumenter for å ta skrittet. Inntil videre pendler jeg mellom Mo, Beiarn og Gildeskål, og stortrives med det, men planen er at vi bosetter oss i Gildeskål i løpet av året. I det hele tatt er det etter min mening sterkt undervurdert hvilke kvaliteter det har å bo utenfor «storbyene» og tettere inn på naturen, med reinere luft og mindre støy rundt seg. I årene fremover kommer dette til å bli mer og mer ettertraktet, og vi bør tilrettelegge for at det å flytte og bosette seg i distriktene blir enklere for alle, spesielt unge og barnefamilier. Da må legge til rette for vekst og utvikling i næringslivet og bidra til at det skapes jobber i nærheten av der det er godt å bo!