Meløy Kommune følger med situasjonen, og regner med at det bare er et spørsmål om tid før tilfellene i Gildeskål bekreftes.

- Vi er klar over situasjonen som utvikler seg, og at vi sannsynligvis i dagene fremover vil oppleve det samme i Meløy. Førstkommende mandag kommer jeg til å drøfte dette med de som har dette innenfor sitt ansvarsfelt i administrasjonen, forteller Ken-Henry Solhaug, fungerende Ordfører i Meløy Kommune.

BirdLife kommer med rådKulingen har i dag tatt kontakt med Marianne Hegge Skogsholm, leder i BirdLife Sør-Salten Lokallag. Hun har forteller at det er et meget alvorlig utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i Finnmark, og at det er urovekkende at det er funnet såpass mange syke og døde fugler videre sørover.

- BirdLife Sør-Salten Lokallaget har foreløpig ikke mottatt meldinger om funn av syke eller døde fugler, forteller hun.

Siden dette er snakk om en virussykdom er det ikke så mye man kan gjøre for å hjelpe syke fugler selv. Men om man finner døde fugler på steder hvor det er åpenbart at ingen offentlige myndigheter kommer til å samle dem inn, bør man gjøre det selv. Da er rådene som følger:

- Døde fugler må samles i søppelsekk, og leveres til avfallsmottak eller forbrennes. Man må bruke verneutstyr slik som plasthansker og munnbind ved håndtering av død fugl, råder hun.

Hun forteller videre at syke og utmattede fugler ikke må forstyrres. Det viktigste er at døde fugler blir samlet inn slik at videre smitte forhindres.

- Ja, og dette må gjøres så fort som mulig. Døde fugler blir vanligvis raskt spist av andre fugler og dyr slik som rovfugler, kråkefugler, måker eller pattedyr. Slik spres smitten videre. Ved mistanke om fugleinfluensa skal Mattilsynet alltid kontaktes.

Registrer tilfellene du serHun ønsker også å oppfordre folk til å registrere funn av døde eller sykle fugler på artsobservasjoner.no med «syk» eller «død av sykdom/sult». Finner man ringmerkede fugler kan det meldes inn via denne linken.

- Det er svært viktig at man nå systematiserer kunnskapen om de døde fuglene som blir samlet inn.

I følge Marianne er den pågående situasjonen en fugletragedie man ikke har sett maken til før. Flere tusen utrydningstruede krykkjer og andre sjøfugler er døde, og BirdLife har bedt naturvernmyndighetene om å ta grep for å begrense antallet fugler som dør.

- Omfanget av utbruddet viser at fugleinfluensa må behandles som en naturvernutfordring, og BirdLife forventer at  Statsforvalternes miljøavdelinger, Statens naturoppsyn og kommunenes miljøansatte samarbeider med Mattilsynet om håndtering av saken og om å gi ut informasjon.