-Kan se ut som en fryktkultur, sier tidligere ordfører Arild Kjerpeseth om arbeidsmiljøet på rådhuset