Pressemelding

- Dette er en skikkelig gladmelding og viktig for at vi skal nå vårt mål om full bredbåndsdekning i Meløy innen 2024 sier ordfører Sigurd Stormo.

Det er på landsbasis avsatt 406 millioner kroner i 2020 til utbygging av bredbånd i områder som ikke er kommersielt lønnsomme å bygge ut. Midlene fordeles til alle fylker, og Nordland fylkes andel utgjør cirka 39 millioner.

Utbyggingen skal nå de husstander i kommunen som mangler tilbud om bredbånd med minst 30 Mbit/s nedlastingshastighet. -Målsetningen på sikt er at alle skal få fiber, sier ordfører Sigurd Stormo.  Årets søknad innebefatter områdene Bolga, Grønøy, Engavågen, Meløy, Vassdalsvik og Åmøy, og er planlagt gjennomført i tidsperioden 2020-2022.

-Det er selvsagt svært gledelig for de kommuner som får bredbåndsmidler, sier fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Helen Haukland (KrF).

-Men samtidig er totalbeløpet fra staten på langt nær stort nok til å dekke det reelle behovet. Derfor må vi gjøre strenge prioriteringer på hvem som kan få.  Nordland er et av fylkene med lavest dekning av høyhastighets bredbånd, og for fylkesrådet er det svært viktig å få opp dekningsgraden. Derfor håper vi på mer drahjelp fra staten ved neste korsvei. Vårt mål er at digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi elimineres, avslutter hun.

Kilde: Meløy kommune

Fiberdugnad verdt 1 million