Mathilde Tybring-Gjedde (Stortingsrepresentant Høyre)

Barn og unge har betalt en høy pris under koronakrisen. I sommer får flere barn mulighet til å ta igjen det tapte. Regjeringen har nemlig sørget for 500 millioner til kommunene, slik at de kan opprette ulike sommertilbud for elever i grunnskolen.

Skoler og lærere over hele landet har lagt ned en kjempejobb og imponert stort under koronakrisen. Men barn og unge har likevel måtte betale en høy pris. Nedstenging og hjemmeskole har trolig ført til at mange elever har behov for å være mer sosiale, leke, få nye vennskap, samt ta igjen tapt faglig progresjon.

Derfor er jeg kjempeglad for at Høyre i regjering har prioritert store midler til å hjelpe barn og unge i sommerferien, og at flere elever over hele landet nå kan glede seg til spennende kurs i sommer.

Mange barn har vært mye alene og trenger å få et sommertilbud som gir mestring, læring, utforsking og nye venner. Regjeringens siste krisepakke var særlig rettet mot barn, unge og studenter. Blant annet ble 500 millioner kroner foreslått til at kommunene kan opprette sommerskoletilbud for elever i grunnskolen. Det er nå en realitet. I påskeuken fikk mange kommuner tildelt betydelige summer for å hjelpe barn og unge.

Pengene fra regjeringen skal bidra til utvikling av nye tilbud eller til utvidede tilbud.

Målet er at enda flere barn skal få en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i år. Det vil også bidra til at elever kan ta igjen tapt læring som følge av strenge smitteverntiltak i skolen det siste året. Slike sommerskoletilbud kan også bidra til sommerjobbmuligheter for mange unge voksne og studenter ute i kommunene. På den måten løser man flere problemer på en gang.

Samtidig vet vi at kommunene har svært ulike forutsetninger. Derfor er det rom for at tilbudene kan være ulike i ulike kommuner. Kommunene må selv avgjøre hvordan midlene best kan benyttes lokalt til å skape gode sommertilbud for elevene.

Kommunene kan eksempelvis inngå samarbeid med idrettslag, kulturskoler, foreninger og leirskoler, alt etter hva som passer dem lokalt.

Det aller viktigste er uansett at pengene fra regjeringen faktisk går til gode sommertilbud til barna rundt omkring i landet. Noe annet er uakseptabelt. Vi har ikke råd til enda en sommer med avlyste sommertilbud, slik mange barn opplevde i fjor. Dette året kan kommunene heller ikke skylde på lommeboken, ettersom de har fått tilbud om å søke midler til å opprette eller utvide sommerskoletilbud i sin kommune.