Rådmann Helge Akerhaugen og formannskapet anbefalte kommunestyret å ikke kjøpe fiskerihavna, men etter at kommunestyret hadde stilt spørsmål både ved eierskap og nytte, foreslo ordfører Petter Jørgen Pedersen (Ap) å utsette saken og gå i tettere dialog med Forsvarsbygg om en bedre avtale.

Det ble blant annet stilt spørsmål ved om ikke kaia var kommunens egen, og at det virket underlig at Forsvarsbygg solgte kommunens eiendeler til kommunen.